• Rabba D'Vorah Meijer

De Heiligheid Van God

GASTSCHRIJVER PASTOR YAACOV HARTEVELD


In de Torah-porti Shemini komen drie opmerkelijke verhalen voor die de heiligheid van de Hemelse Vader laten zien.

Het zijn de bijbelgedeeltes Leviticus 10, 2 Samuel 6 en Matteüs 3: 11-17


In Leviticus gaat het over de twee zonen van Aäron (Nadav and Avihu) die als priesters een taak hebben gekregen om offers aan te bieden aan God voor het of eigenlijk ook namens het volk. Maar zij gaan verkeerd met de taak om en moeten dit bekopen met de dood.


Het hart van deze twee mannen zat niet op de goede plaats, want eigenlijk handelen zij op eigen houtje.


Rabba D’Vorah deelde op de Shabbat dit aangaande de Torah portie:
En Nadav en Avihu, de bnei Aharon, namen elk hun wierookvat, en deden eish daarin, en deden ketoret (wierook) daarop, en offerden eish zarah (vreemd, ongeoorloofd vuur) voor Hasjem, wat Hij hun niet gebood. 2 En er ging eish (vuur) uit van de tegenwoordigheid van Hasjem, en verslond hen, en zij stierven voor Hasjem. Vayikra 10:1- 2 orthodox-joodse Bijbel
Als we onze Heer willen eren, zullen we HEM nooit profaan vuur brengen! Ongeoorloofd vuur. Dingen die we doen, die voortkomen uit onze eigen gedachten en onze vleselijke manieren van denken, zijn in de ogen van HaShem onbevoegd of profaan vuur!
Hoe hoger je roeping, des te dieper de put. Kijk naar het verhaal van Jozef: PIT staat voor Profeten In Training Prison ( Gevangenis) Het leren om de anderen te dienen terwijl je in de meest nare onstandigheden verkeerd. En dan uiteindelijk word je naar het Paleis gebracht. Jozef zijn baard was geschoren en zijn kleren verwisseld. Wat staat voor eigen autoriteit verwisseld voor die van God. En een nieuwe mantel gekregen ( De roeping is nu bekleed met zalving)


Je kunt uitgekozen zijn, maar hoe dichter je bij God komt, en hoe hoger de roep, des de groter de prijs en destemeer kun je niet meer op eigen initiatief handelen.

Je moet juist voordat je die positie van de Vader krijgt, nog dieper zoeken met een houding van meer te willen leren hoe je Zijn taken moet uitvoeren. En daarom ga je voordat HIJ je echt de taak geeft door diepe stormen zodat je veilig bent en enkel nog op Hem leunt, als je ZIJN taak gaat uitvoeren.


Een soortgelijk voorval lezen wij in 2 Samuel 6 als David de Ark wil terugbrengen naar Jeruzalem.

Onderweg dreigt de Ark te vallen en Uzah probeert op eigen initiatief de Ark tegen te houden zonder hiervoor toestemming te hebben van God. Hij zag de Ark niet als iets Heiligs, maar wilde met eigen trots deze redden, zodat hij naam kon maken.

Ook hij moest dit bekopen met de dood.


In Matteüs zien we een man die van God de bevoegdheid heeft gekregen om de weg vrij te maken voor Zijn Zoon Jezus Christus en om de mensen te dopen door onderdompeling.

Hoewel Johannes de Doper de bevoegdheid heeft gekregen om Jezus te dopen, had Johannes niet de houding van kijk mij nou, ik ben het die de Zoon van de Allerhoogste God doopt.

Nee, hij vond dat hij het niet waard was om Zijn sandalen vast te binden. Hij stribbelde tegen maar Jezus gaf hem toestemming en zo geschiedde het.

En Jezus verklaart later dat er geen grotere profeet is geweest dan Johannes de Doper.

Als wij Gods kinderen zijn, doen wij er verstandig aan om ons hart te onderzoeken en met eerlijke ogen te kijken hoe de stand van zaken ervoor staat. Zijn wij al echt geroepen door de Heer? Is de taak die ik uitvoer gegeven door de Heer, of hebben mensen in de gemeente mij hiertoe aangesteld?


Zijn wij nederig en zoeken wij Zijn wil of doen wij dingen om naam te maken.

Je kunt ook nederig beginnen en vanuit liefde, maar kijk uit dat je de lof van mensen NIET als een afgod gaat zien en naast je schoenen gaat lopen, Zie daarentegen deze waardering als een compliment van de Vader. En zeg Eer aan Hem!

Zo geef je Hem daadwerkelijk alle eer en glorie!
In Hem verbonden Pastor Yaacov Harteveld.!

43 views